انجمن علمی فضای معماری نو ایران وابسته به «وزارت علوم تحقیقات و فن‌آوری» کشور و در درجه‌ی نخست متعهد به ترفیع و شناخت دانش‌های پیوسته و وابسته به فضای معماری است. این مؤسسه طی 7 سال فعّالیت خود بیش از 250 نفر از دانش‌آموختگان کشور را به‌عنوان عضوفعّال ثبت‌نام کرده و درحال گسترش فعّالیت‌های پژوهشی درباب فضای ساخته‌شده در سطح کشور است.

اهداف: 

همراه با فعّالیت‌های پژوهشی و علمی‌ـ‌آموزشی جاری در کشور، پرداختن به رشته‌هایی از علوم‌انسانی و نیز علوم‌کاربردی، برای ترفیع وضعیت معماری و شهرسازی در نقاط مختلف کشور را می‌توانیم از اهداف انجمن بدانیم. انجمن، از راه برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی، سطح آموزش عالی را ترفیع خواهد داد.

موضوع فعالیت:

1- انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین‌المللی با پژوهشگران و متخصصانی که از دیدگاه علمی با فضای معماری نو و رشته‌های وابسته سروکار دارند.

2- همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه‌ی ارزیابی، بازنگری و اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مربوط به امور آموزش‌وپژوهش در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن.

3- ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز و همکاری علمی و پژوهشی با آنان.

4- ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی علمی و فنی به جامعه.

5- برگزاری گردهمایی‌های علمی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی.

6- انتشار مجله‌ی تخصصی، کتب و نشریات علمی.

نحوه فعالیت:

انجام پژوهش‌های میان‌دانشی و انتشار نتایج آن‌ها به‌کمک «وزارت علوم تحقیقات و فن‌آوری»، برگزاری کنفرانس‌ها و درس‌گفتارهایی در مقیاسی رفیع و به بینشی جهانی، تدوین کتاب‌های علمی، تدوین و انتشار «منشور»هایی که به امور فضای ساخته‌شده در کشور می‌پردازند، ازجملۀ فعالیت‌های اصلی انجمن محسوب می‌شوند.

 

ارکان انجمن:

اعضاء هیأت علمی:

1ـ دکتر پیروز حناچی 2ـ دکتر شاهین حیدری   3ـ دکتر منوچهر طبیبیان 4ـ دکتر رضا عطارنژاد

5ـ دکتر محمدمنصور فلامکی 6ـ دکتر عباس مسعودی 7ـ دکتر سیمین حناچی 8ـ دکتر کاظم معمارضیاء 9ـ دکتر محمدرضا نصیرسلامی 10ـ دکتر ویدا نوروز برازجانی

 

اعضاء هیأت مدیره:

1ـ دکتر محمدمنصور فلامکی  2ـ دکتر منوچهر طبیبیان 3ـ دکتر محمدرضا نصیرسلامی

4ـ دکتر کاظم معمارضیاء 5ـ دکتر محمدحسن طالبیان 6ـ دکتر شاهین حیدری 7ـ دکتر سیمین حناچی 8ـ دکتر رضا عطارنژاد 9ـ مهندس فرامرز پارسی