مروری بر فرهنگ و تمدّن ایران‌زمین در هزاره‌های پیشین و پسین میلادی

دومین دوره درسگفتارهای سالانه / زمستان 1393

بزرگ اندیشمندانی که در این جلسات شانزده‌گانه، در پی رهنمودهایی پرقدر و طرح مقوله‌هایی نو، به شناخت سرزمین‌ تاریخی ایران کمک‌کرده‌اند، به طرح سخنانی ناب و شاخص‌هایی از ایران‌شناختِ میان‌دانشی پرداخته‌اند که روی به گام‌های بعدی دارد؛ جایی که محفلی نو، راه پژوهش را خواهد گشود. 

این جلسات میزبان سخن یازده دانشمندِ طراز اول کشور شدند که همگی با روحیّه‌ای نواندیش، مشتاق و پی‌گیرِ به‌دست‌دادنِ فضایی میان‌دانشی در ایران‌شناخت بودند. دکتر عبدالمجید ارفعی، دکتر محمدمنصور فلامکی، دکتر ژاله آموزگار، زنده‌یاد دکتر احسان اشراقی، دکتر کتایون مزداپور، زنده‌یاد دکتر صادق ملک‌شهمیرزادی، دکتر عباس علیزاده، دکتر محمدتقی رهنمایی، دکتر ناصر فکوهی، دکتر حسین بادامچی و دکتر آزاده احسانی، هریک فراخور دغدغه‌ها و مطالعات تخصصی‌شان، نوری دگر تاباندند بر کنج‌های فرهنگ ایران؛ و طرح‌افکنِ سخنی شدند که ـ به‌دلیل محدودیت‌های ذاتی نظام آموزشی دانشگاه‌ها ـ تنها در محفل‌های آزاد علمی به‌میان‌‌آمدنی بود؛ جایی که جهان‌بینی علمی، ناپذیرای مرزهای قراردادی می‌شود.