دوره بازآموزی عالی معماری / نوبت دوم/ 1397

«انجمن‌علمی فضای‌معماری‌نوایران» با همکاریِ پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران از فارغ‌التحصیلان معماری، در مقطع دکتری، برای شرکت در این دورۀ آموزشی که در 5 شاخۀ «هنرهای فضاوند»، «معماری»، «شهرسازی»، «علوم‌خالص» و «علوم‌ساختمان»، برگزارمی‌شود، دعوت می‌نماید.